Ikast Biografforening

Ikast Biografforening måtte i marts udskyde generalforsamlingen, og bestyrelsen har nu fastsat ny dato. Det bliver:

Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.00 i Ikast Bio, Strøget 49, 7430 Ikast

Datoen er stadig afhængig af de aktuelle coronarestriktioner, men vi forventer at en afvikling af et 100% fysisk møde er muligt

Datoen er valgt ud fra at det er bestyrelsens holdning, at generalforsamlingen bør afholdes fysisk, og på en måde, der gør, at så mange som muligt vil kunne deltage.
Opkrævning af medlemskontingent sker nu, og alle medlemmer vil i de nærmeste dage modtage en opkrævning. Opkrævningen vil I modtage på en separat mail. Prisen er uændret. Kr. 80,- for 1 år. Kort tid efter generalforsamlingen vil vi invitere alle medlemmer til en ekstraordinær snigpremiere på en stor film.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 27. juli kl. 19.00

Biografforeningens vedtægter finder du her: Her

Her er referat fra foreningens seneste generalforsamling: /data/TempFolderLongTerm//mediacache_71adf0cf560d5f3533b79750b08398f0.pdf